30/11/04

CỔNG BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Chủ trì: Kts. Lâm Quang Trúc.
Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Photo: Nguồn nld.com.vn.
Năm thiết kế: 11/2004.
Địa điểm: 190 Hàm Tử, P.1, Q.5, Tp.HCM.


NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.