GIỚI THIỆU

- Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Huy.
- Sinh năm: 1979.
- Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM năm 2002.
- Loại hình đào tạo: Chính quy.
- Ngành: Kiến trúc công trình.
- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng số: KTS-08-04410-A; Ngày cấp: Tp.HCM 30/06/2015.
- Thi gian tham gia thiết kế công trình: 18 năm.

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.