GIỚI THIỆU

- Kiến trúc sư: NGUYỄN NGỌC HUY.
- Sinh năm: 1979.
- Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM năm 2002.
- Loại hình đào tạo: Chính quy.
- Ngành: Kiến trúc công trình.
- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc số: HCM-00000109. Ban hành theo Quyết định số 236/QĐ-SQHKT ngày 22/12/2021.
- Thi gian tham gia thiết kế công trình: 19 năm.


© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.