1/6/05

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI LƯƠNG SƠN QUÁN

Chủ trì: Kts. Phạm Văn Bình.
Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 06/2005.
Năm hoàn thành: 12/2005.
Địa điểm: Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.


NNH Architects

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.