13/12/2016

GALAXY SOHO

Thiết kế: Kts. Zaha Hadid và Kts. Patrik Schumacher.
Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc.
Theo Designboom.

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.