23/11/2016

THÁP NETANYA MUNICIPALITY, ISRAEL

Đơn vị thiết kế: Shaga Studio và Shyovits Architects.
Thiết kế: kts. Gary Freedman, Jenny Hill, Moti Shyovitz, Ran Goldman.
Địa điểm: Netanya, Israel.
Theo Designboom

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.