21/11/16

BIỆT THỰ HAIFA, ISRAEL


Thiết kế: Pitsou Kedem - Architects.
Đội ngũ thiết kế: Pitsou Kedem, Irene Goldberg, Hagar Tzvi.
Diện tích khu đất: 1000m2.
Diện tích xây dựng: 550m2.
Thời gian thiết kế và thi công: 2008-2011.
Địa điểm: Israel.


Theo Pitsou

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.