4/9/15

NHÀ ĐIỀU HÀNH KCN HÀM KIỆM 1

* Khi CĐT phải lòng công trình Dinh Độc Lập * 
Chủ trì: Kts. Nguyễn Ngọc Huy. 

Nhóm thiết kế, triển khai: 
   Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
   Kts. Phạm Khắc Vinh. 
3D: Kts. Phạm Khắc Vinh. 
Năm thiết kế: 09/2015. 
Địa điểm: KCN Hàm Kiệm 1, H.Hàm Thuận Nam, T.Bình Thuận.

NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.