26/8/15

XƯỞNG LOGITEM

Chủ trì: Kts. Nguyễn Ngọc Huy. 
Nhóm thiết kế, triển khai: 
   Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
   Kts. Phạm Khắc Vinh. 
Năm thiết kế: 08/2015. 
Năm hoàn thành: 2016. 
Địa điểm: KCN Bình Minh, Vĩnh Long. 
Diện tích khu đất: 1,55ha.NNH Architects

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.