23/12/07

BIỆT THỰ 2007

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 12/2007.NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.