13/10/07

CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN

HỒ BƠI CÓ MÁI CHE 300 chổ.
Chủ trì: Kts. Lâm Quang Trúc.
Thiết kế mặt bằng: Kts. Lâm Quang Trúc.
Thiết kế mặt đứng: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 10/2007.
Địa điểm: Trung Đoàn Gia Định, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM.


NNH Architects

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.