16/02/2021

CC HOUSE

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy. 
Năm thiết kế: 02/2018. 
Năm hoàn thành: 11/2018. 
Địa điểm: Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tp.Quảng Ngãi.

NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.