16/02/2021

CC HOUSE

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Địa điểm: Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.