1/3/20

KHU DÂN CƯ CITY GARDEN

Chủ trì thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Nhóm thiết kế, triển khai:
   Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
   Kts. Nguyễn Đăng.
   Kts. Hồ Thị Khánh Nguyên.
   Kts. Phạm Thị Lành.
Năm thiết kế: 02/2020.
Địa điểm: P. Tân Phú, Q.7, Tp.HCM.NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.