24/3/19

XƯỞNG MAY HIẾU TIÊN

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 05/2011.
Địa điểm: KCN Hàm Kiệm 1, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.
Diện tích khu đất: 2,1ha.NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.