18/3/19

CAFE L'AMOURChủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 09/2016.
Năm hoàn thành: 02/2017.
Địa điểm: Chung cư HQC Plaza, Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.