13/4/18

NHÀ PHỐ MINH PHỤNG

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 04/2018.
Năm hoàn thành: 10/2018.
Địa điểm: 321 Minh Phụng, P.2, Q.11, Tp.HCM.


NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.