12/6/17

TRỤ SỞ CHÍNH VĂN PHÒNG LSQ, ROMANIA

Thiết kế: kts. Lilian & Iana Captari.
Thiết kế kết cấu: Mircea Neacsu, Incona.
Thiết kế Cơ khí, Kỹ thuật điện và HVAC: Gerhard Lipcovich, LSG.
Địa điểm: 89-91, đường Hagi Ghita, Bucharest, Romania.Diện tích: 2.200 m2, 7 tầng, cao 24 m.
Thiết kế: 2010 - 2012.
Hoàn thành: năm 2013.


Theo Urbanoffice.

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.