18/6/17

KÝ TÚC XÁ TIETGEN, COPENHAGEN, DENMARK

Thiết kế : kts Lundgaard & Tranberg.
Tư vấn : NIRAS, Freja, Hasløv & Kjærsgaard.
Kỹ sư: COWI.
Cảnh quan : Marianne Levinsen, Henrik Jørgensen.
Quy mô : 400 giường.
Diện tích : 26,515 m2.
Địa điểm : Rued Langgaards Vej 10, Copenhagen, Đan Mạch.
Hình ảnh: Jens M. Lindhe.
Ảnh minh họa: Aggebo & Henriksen.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Theo Archdaily

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.