10/6/17

KHÁCH SẠN SHERATON, TRUNG QUỐC


Thiết kế: Kts. Ma Yanson.
Qui mô: 27 tầng, 321 phòng.
Địa điểm: Hồ Châu, Trung Quốc.

    
Theo Dailymail

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.