13/6/17

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM, VIỆT NAM

Quy mô: 500 giường.
Diện tích khu đất: 22ha.
Tổng diện tích sàn: 33000m2.
Địa điểm: huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Khởi công: 4/2007.
Hoàn thành: 7/2012.
Theo NNH Architects

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.