9/1/17

MARINA LOFTS

Thiết kế: BIG.
Địa điểm: Fort Lauderdale, FL, Mỹ.
Diện tích: 80,000m2.
Năm thiết kế: 2013.
    
Theo Archdaily

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.