08/06/2017

VĂN PHÒNG ICADE

Thiết kế nội thất: Landau + Kindelbacher Architects.
Địa điểm: Munich, Germany.
Hình ảnh: © landau + kindelbacher / Christian Hacker, Werner Huthmacher.


Theo Contemporist

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.