21/11/16

THE CLOUD


The Cloud được thiết kế sử dụng làm: Văn phòng, Khách sạn, Chung cư.
Thiết kế kiến trúc: MVRDV.
Thiết kế cảnh quan: kts. Martha Schwartz.
Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc.
Dự kiến hoàn thành 2015.

Theo Designboom

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.