12/5/16

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LAM HÀM KIỆM

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 05/2016.
Địa điểm: KCN Hàm Kiệm 1, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.


NNH Architects

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.