13/3/14

GARAGE

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy. 
3D: Kts. Phạm Khắc Vinh. 
Năm thiết kế: 03/2014. 
Năm hoàn thành: 08/2014. 
Địa điểm: Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.


NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.