9/8/12

NHÀ PHỐ TRƯNG TRẮC

Chủ trì, Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 08/2012.
Năm hoàn thành: 02/2013.
Địa điểm: I2 Trưng Trắc, P. Đức Nghĩa, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.